Forum

Normale Version: Corona
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Gudden Mëtteg alleguer,

Och mir als UCNE hun eis Verantwortung bei der Aggrenzung vun der Pandemie ze iwerhuelen.
Dofir bieden ech all Member bis op weideres keen Opruff méi am Forum ze machen, fir am Grupp Velo ze fueren.

Merci fir ärt Verständnis.
Fannen dat do richteg !
Dat verbitt awer kengem eleng en Tour ze fueren. Smile 
Rullt gutt, bei deem schéine Wieder ! Shy
dat ass ganz richtig sou Nico,mir fueren leng a gin och leng wanderen Cry
Salut alleguer,
Ech hoffen et geet iech all gudd.
Ween hätt geduecht dass mir eng kéier eisem léifsten Hobby net méi wéi gewinnt kéinten nogoen.
Mee ech mengen et gëtt Schlëmmeres an dëser Zäit.
Ob mir eis Randonnée kënnen ofhaalen, dat mussen déi näichst Wochen ergin.
Ech sin mol optimistesch, dass mir déi ganz Kries an deenen nächsten Méint an den Grëff kréien.
Bis dohin as Gedold an Ofwarden ugesot.
An deem Sënn , bis geschwënn an bleiwt gesond.
Sching Ouschteren Kollegen!Mat dat Best draus Wieder as jo ideal.Bleiwt firun allem gesond ,dat der rem do set wan et hoffenlech geschwen rem géet  Wink
dat wenschen ech  och all eisen gudden Kollegen an hieren Famillen  Smile
Hei as den offiziellen Text vum Ministère betreffend d'Phase 3 vum déconfinement :

- 2 m de distance latérale entre deux sportifs,
- éviter de rouler dans le sillage, 10 m de distance si deux sportifs roulent à vélo l'un derrière l'autre.